Meer quotes

door Vulpius

Onlangs een leuk boekje gevonden vol met leuke gedachten en bedenksels…

Van een rij nullen maakt men gemakkelijk een ketting.

Donkere ramen zijn vaak een helder bewijs.

Jammer, dat men het paradijs in een lijkwagen binnenrijdt!

Het gezicht van de vijand onsteld mij, omdat ik zie hoezeer het op het mijne lijkt.

Spreek geen kwaad over de mens. Hij zit in je en hoort je.

Karakters zijn niet breekbaar, wel rekbaar.

Roep ’s nachts niet om hulp. Je zou de buren uit hun slaap kunnen halen.

Voor de werkelijkheid kun je je ogen sluiten, maar niet voor de herinnering.

Of ik gelovig ben? Dat weet God alleen.

De tijd schrijdt voort. En gij, mens?

Eenzaamheid, wat ben je overbevolkt!

Ware wijsheid verlaat het hoofd nooit.

Ik koester gedachten die ik zelfs mijzelf niet openbaar. U kent ze allemaal.

Wees realist: spreek de waarheid niet.

Filosofen! Hoed u ervoor de steen der wijzen te vinden. Men zal hem u nog om de nek hangen.

Vertwijfeling van de humorischt: wanneer hij niet lachwekkender kan zijn dan het pathos van anderen.

Geef u nooit over aan vertwijfeling – zij houdt zelden haar beloften.

Een misstap, en je bereikt het doel van een ander.

Alles is al ontdekt, alleen in het gebied van de banaliteit zijn er nog witte vlekken.

Het leven staat niet iedereen.

Soms slikt de vis de vishaak samen met de visser in.

Laten wij de schijn met de werkelijkheid imiteren.

Rammel niet met de sleutels van het geheim.

Stemt tot nadenken…

Advertenties