Zeven (?) verhaallijnen

door Vulpius

Naar het schijnt zou ieder verhaal — ieder boek — terug te volgen zijn naar een van volgende zeven “basis verhaallijnen”, althans volgens deze man:

 1. vrouw/man tegen natuur (“nature”)
 2. vrouw/man tegen vrouw/man
 3. vrouw/man tegen omgeving (“environment”)
 4. vrouw/man tegen technologie
 5. vrouw/man tegen bovennatuurlijke
 6. vrouw/man tegen het zelf
 7. vrouw/man tegen god/religie

Of had u liever de zeven basislijnen van Christopher Booker?

 1. Monster verslaan
 2. Van lompen naar rijkdom
 3. De queeste
 4. Heen- en terugreis
 5. Komedie
 6. Tragedie
 7. Wedergeboorte

Foster-Harris beweert dan weer dat elk verhaal draait rond — simpelweg — conflict (The Basic Patterns of Plot, 1959). Of toch niet, hij specifieert:

 1. “Happy ending”, met aanhalingstekens, wat een personage maakt hier een beslissing die een vorm van opoffering inhoudt
 2. “Unhappy ending”, het omgekeerde
 3. “De plot”, waar een beslissing wordt vermeden en de cruciale “lotsbeslissing” vaak ver voor het einde plaatsvindt

Tobias heeft er dan weer 20:

 1. Queeste/roeping
 2. Avontuur
 3. Achtervolging (ook in de minder letterlijke betekenis)
 4. Redding (idem)
 5. Ontsnapping (idem)
 6. Wraak
 7. Raadsel
 8. Rivaliteit
 9. Underdog
 10. Verleiding
 11. Metamorfose
 12. Transformatie (niet hetzelfde als “transfiguratie” van 11)
 13. Maturatie (“opgroeien”)
 14. Liefde
 15. En… verboden liefde
 16. Opoffering
 17. Ontdekking
 18. Een “ellendig risico” of overmaat (“wretched excess”)
 19. Bestijging (ook spiritueel)
 20. Afdaling (idem)

Hij vat ze uiteindelijk wel samen in de volgende twee: “verhaallijnen van het lichaam” en “verhaallijnen van de geest”. Lichaam is: actie, geluid, spectakel, seks. De geest is zoeken, liefde, ontdekking, groeien. Op een ander moment zou hij er met Rudyard Kipling (die van Jungle Book, trouwens) ook 69 (echt…) hebben bedacht.

Proust houdt het ook bij een: expositie, opklimming, climax, drop, afvlakking/einde.

Carlo Gozzi en Georges Polti tenslotte vinden er 36. Gaande van overspel tot ambitie tot conflict met god.

Advertenties