Boter

door Vulpius

De laatste trein
Snijdt door de boter van de nacht

Hard en knarsend op de sporen
Maar toch sneller dan normaal

Tot ver kun je het horen,
Waar het tegen de ruiten van de huizen kletst

De laatste trein
Komt spoedig aan

Niet zo ver meer
Als een mes door boter